Moře výher kapitána GECO

Hlavní výhra

Renta na 5 let

Cena losu

500 Kč

Herní plán

Celkem je vydána Emise 350 000 kusů Losů Okamžité loterie.
Cena Losu Okamžité loterie činí 500 Kč.

PRODEJ TOHOTO LOSU JE JIŽ UKONČEN.

Herní jistina činí 175 000 000 Kč. Částka určená na Výhry (Výherní jistina) činí 70 % z Herní jistiny, tj. 122 500 000 Kč při celkovém počtu 175 042 výherních Losů. Každý Los je identifikován 13místným číslem, ve kterém je obsaženo číslo Emise, číslo balíčku a pořadové číslo Losu v balíčku.
Předmětem Výhry v Okamžité loterii MOŘE VÝHER KAPITÁNA GECO 213 jsou peněžní prostředky a věcné Výhry.
Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 8 pořadích. Na jednom Losu je možné vyhrát od jedné do sedmi souběžných Výher.
Struktura, počet, hodnota Výher v Okamžité loterii je následující:Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1 : 1,99.
Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2022.
Popis Okamžité loterie:
Los obsahuje 5 Hracích polí označených jako HRA 1 až HRA 5 krytých neprůhlednou stírací vrstvou.

HRA 1 – DOVOLENÁ SNŮ
Po setření stírací vrstvy Hracího pole se objeví herní symboly. Pokud Sázející nalezne 3 symboly delfína , vyhrává věcnou Výhru – poukaz v hodnotě 50 000 Kč na nákup zájezdu dle vlastního výběru od cestovní kanceláře Fischer, a.s. Poukazy na nákup zájezdu musí být uplatněny u cestovní kanceláře Fischer, a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4.
Na základě žádosti Sázejícího může být ekvivalent věcné Výhry vyplacen v peněžních prostředcích.

HRA 2 – TRUHLY PLNÉ ZLAŤÁKŮ
Po setření stírací vrstvy Hracího pole se objeví 4 řádky. V každém řádku se objeví tři herní symboly. Pokud Sázející nalezne v některém z řádků tři symboly truhly , vyhrává částku 1 000 000 Kč.

HRA 3 – KAPITÁNŮV KORÁB
Po setření stírací vrstvy Hracího pole se objeví herní symboly. Pokud Sázející nalezne symbol auta , vyhrává věcnou Výhru – poukaz v hodnotě 400 000 Kč na nákup vozu ŠKODA Scala od společnosti Autokomplex Menčík a.s. Poukazy na nákup vozu musí být uplatněny u dodavatele Autokomplex Menčík a.s., se sídlem Mladská 713, 294 71 Benátky nad Jizerou.
Na základě žádosti Sázejícího může být ekvivalent věcné Výhry vyplacen v peněžních prostředcích.

HRA 4 – ZLATÉ KOTVY
Po setření stírací vrstvy Hracího pole se objeví herní symboly. Pokud Sázející nalezne symbol kotvy, vyhrává měsíční rentu ve výši 100 000 Kč na dobu 5 let. Renta bude vyplácena vždy k 15. dni daného měsíce na účet sdělený Sázejícím. Jiný způsob výplaty renty není možný.

HRA 5 - ŠŤASTNÉ HVĚZDY
Horní část tohoto pole je označena jako VÝHERNÍ ČÍSLA a dolní část jako VAŠE ČÍSLA. Po setření
stírací vrstvy Hracího pole se v části nazvané VÝHERNÍ ČÍSLA objeví čtyři výherní čísla a v části nazvané VAŠE ČÍSLA se objeví herní symboly, které představují čísla nebo symbol mince G.
Pod herními symboly jsou uvedeny částky. Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané VAŠE ČÍSLA shoduje s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku uvedenou pod tímto číslem. Pokud Sázející najde pod stírací vrstvou symbol mince G, vyhrává pětinásobek částky uvedené pod ní.