Poklady kapitána GECO

Hlavní výhra

5 000 000 Kč

Cena losu

400 Kč

Herní plán

Celkem je vydána Emise 300 000 kusů Losů Okamžité loterie.
Cena Losu Okamžité loterie činí 400 Kč.
 
PRODEJ TOHOTO LOSU JE JIŽ UKONČEN.

Herní jistina činí 120 000 000 Kč.
Částka určená na Výhry (Výherní jistina) činí 64 % z Herní jistiny, tj. 76 800 000 Kč při celkovém počtu 151 803 výherních Losů. Každý Los je identifi kován 13místným číslem, ve kterém je obsaženo číslo Emise, číslo balíčku a pořadové číslo Losu v balíčku.

Předmětem Výhry v Okamžité loterii POKLADY KAPITÁNA GECO 175 jsou peněžní prostředky. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 9 pořadích. Na jednom Losu je možné vyhrát od 1 do 16 souběžných Výher.

Struktura, počet, hodnota Výher v Okamžité loterii je následující:

vyhry.png

* souběhy výher

Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1 :1,98.
Prodej Losů bude ukončen: 31. 3. 2021.