Zlaté ostrovy kapitána GECO - edice 2

Hlavní výhra

5x milion

Cena losu

300 Kč

Herní plán

Celkem je vydána emise 500 000 kusů losů okamžité loterie.
Cena losu okamžité loterie činí 300 Kč.
Herní jistina činí 150 000 000 Kč.
Úhrnná cena výher činí 62, 2% herní jistiny, tedy 93 300 000 Kč a celkový počet výherních losů je
250 680ks.
Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

Následující tabulka určuje počet výherních losů a výši výher.
U kategorií výherních kombinací označených * jsou možné souběžné výhry na jednom losu, které po sečtení činí celkovou výši výhry.Celková pravděpodobnost výherního losu činí 1: 1,99.

Prodej tohoto losu bude ukončen k 31.3.2025. 
Nárok na výplatu výhry je nutné uplatnit nejpozději do 31.3.2026.

HRA 1
V prvním herním poli losu označeném 1. HRA setře sázející 4 výherní čísla a 25 vašich čísel.
Každé vaše číslo, které se shoduje s některým výherním číslem, představuje výherní kombinaci a s ní spojený nárok na výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným vaším číslem.

HRA 2
Ve druhém herním poli Losu označeném 2. HRA setře sázející 3 herní symboly. V případě, že se v setřeném druhém herním poli objeví tento herní symbol peněžní částky 500 Kč , představuje výherní kombinaci a s ní spojený nárok na výhru ve výši 500 Kč.
Herním symbolem je výhradně herní symbol, který je zobrazen po setření stírací vrstvy losu v jeho druhém herním poli. Za herní symbol nelze považovat jakékoliv jiné vyobrazení herního symbolu v jiné neherní části losu.
Na jednom losu může vzniknout nárok až na 16 souběžných výher.

Herní čísla (výherní čísla a vaše čísla) a herní symboly jsou v herních polích losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým slovním názvem, popř. zkratkou.
Peněžní částky jsou vyjádřeny jak ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

V herním poli losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním či herním symbolem ani částkou výhry, nezakládají nárok na výhru a slouží pouze pro účely kontroly platnosti losu a ověření výše výhry pracovníky prodejního místa.